Въпроси и отговори

1. Какво е необходимо да направя, за да мога да използвам системата?
За да се възползвате от системата за плащане на такси онлайн трябва да подадете еднократно писмено заявление в съответното детско заведение. Образец на заявлението ще намерите на място в детското заведение.
2. Подадох заявление в детското заведение, кога ще мога да използвам системата?
Служител от детското заведение ще обработи вашето заявление и в рамките на няколко работни дни ще имате достъп до системата.
3. Как мога да видя задълженията които трябва да се платят?
От началната страница на системата, използвайки ЕГН на детето, ще може да видите текущите задължения.
4. Кога мога да видя дължимата такса за месеца и в какъв срок трябва да бъде платено?
Таксата за плащане за изминалият месец ще бъде добавена в системата между 1во и 3то число на текущият месец. Вие ще може да заплатите тази такса до 16:00 ч. на 10то число на текущият месец.
5. Какви банкови карти могат да се използват за плащане?
Системата за разплащане на Борика позволява използването на MasterCard, Visa и American Express банкови карти.
6. Сумата на едно от задълженията е сгрешена. Към кого да се обърна?
Моля, обърнете се към представител на детското заведение.
7. Платих задължение, но се появи съобщение “Заявката се обработва...”.
В случай на техническа невъзможност задължението автоматично да бъде отразено като платено, то в рамките на няколко часа същото ще бъде проверено ръчно. Моля, проверете по-късно дали плащането е било успешно. В случай, че БОРИКА не регистрира плащането (картата е блокирана, няма достатъчно авоар, надхвърлени са лимитите за плащане) задължението ще остане неплатено.
8. Платих задължение, но все още виждам бутон ПЛАТИ.
Моля, обърнете се към представител на детското заведение който ще може да провери направеното плащане.
9. Възможно ли е да използвам системата и в някой месеци да заплащам таксата на място в детското заведение?
Да, това е възможно.
10. Платих едно от месечните задължения на място в детското заведение, но все още в системата виждам бутон ПЛАТИ за него.
Служител от детското заведение ще обработи вашето касово плащане и в рамките на няколко работни дни онлайн задължението ще бъде премахнато.
11. Натиснах бутона “ПЛАТИ”, но поради технически причини не можах да направя плащане и вече бутона “ПЛАТИ” не се вижда. Какво да правя?
След няколко часа ще имате възможност да направите ново плащане за това задължение.
12. Обезпечена ли е безопасността на данните от банковата ми карта?
Всяко едно плащане се извършва чрез системата на БОРИКА и данните от банковата ви карта се обработват единствено от тях. Вие НЕ предоставяте данни за вашата карта чрез системата за плащане, а директно на сайта на БОРИКА.