Етапи

Информация

Тук можете да намерите информация относно етапите на записване и класиране в самостоятелни детски ясли (СДЯ), детски градини (ДГ) и полудневни подготвителни групи (ППГ) към училища на територията на Община Бургас. Етапите по-долу са подредени и номерирани в реда, в който ще се проведат. За всеки един от етапите e посочен срокa, в който се очаква да бъде проведен, както и допълнителна информация относно провеждането му.

1Регистрация

От 02.04.2018 08:00ч.

До 20.04.2018 18:00ч.

Регистрация за участие в класиране за прием на деца в детски заведения може да бъде извършена самостоятелно по електронен път чрез попълване на формуляра от страницата "Регистрация" или с помощта на служител в едно от трите желани детски заведения.

2Първо класиране

На 02.05.2018 10:00ч.

Обявяване на резултатите от първо класиране. Резултатите ще бъдат достъпни по електронен път на страницата "Вход", като е необходимо въвеждане на ЕГН и парола за достъп до информацията за класирането на всяко дете. Списък с имената на децата, приети на първо класиране, ще бъде поставен и на видно място в детските заведения.

3Записване

От 03.05.2018 10:00ч.

До 16.05.2018 18:00ч.

Родителите на приетите, на първо класиране, деца декларират писмено желанието си детето им да бъде записано в детското заведение, в което е прието. Декларацията и всички необходими документи трябва да бъдат представени в съответното детско заведение.

4Промяна желания

От 21.05.2018 12:00ч.

До 26.05.2018 18:00ч.

Родителите на неприетите на първо класиране деца могат да променят реда на желанията за прием при участие във второ класиране по два начина: по електронен път, след като бъдат въведени ЕГН и парола за достъп, или на място, в едно от избраните детски заведения.


5Второ класиране

На 31.05.2018 10:00ч.

Обявяване на резултатите от 2-ро класиране. Резултатите ще бъдат достъпни по електронен път на страницата "Вход", като е необходимо въвеждане на ЕГН и парола за достъп до информацията за класирането на всяко дете. Списък с имената на децата, приети на второ класиране, ще бъде поставен и на видно място в детските заведения.

6Записване

От 01.06.2018 10:00ч.

До 08.06.2018 18:00ч.

Родителите на приетите на второ класиране деца декларират писмено желанието си детето им да бъде записано в детското заведение, в което е прието. Декларацията и всички необходими документи трябва да бъдат представени в съответното детско заведение.

7Промяна желания

От 12.06.2018 14:00ч.

До 15.06.2018 18:00ч.

Родителите на неприетите на първо и второ класиране деца могат да променят реда на желанията за прием при участие във финално класиране по два начина: по електронен път, след като бъдат въведени ЕГН и парола за достъп, или на място, в едно от избраните детски заведения.

8Финално класиране

на 18.06.2018 след 12:00

Родителите на приетите на финално класиране деца декларират писмено желанието си детето им да бъде записано в детското заведение, в което е прието в срок от 19.06.2018 г. до 25.06.2018 г.. Свободните места след трето класиране се обявяват на 26.06.2018 г., като записването след това става само на място.