Етапи

Информация

Тук можете да намерите информация относно етапите на записване и класиране в самостоятелни детски ясли (СДЯ), детски градини (ДГ) и полудневни подготвителни групи (ППГ) към училища на територията на Община Бургас. Етапите по-долу са подредени и номерирани в реда, в който ще се проведат. За всеки един от етапите e посочен срокa, в който се очаква да бъде проведен, както и допълнителна информация относно провеждането му.

1Регистрация

От 10.04.2024 08:00ч.

До 24.04.2024 18:00ч.

Регистрация за участие в класиране за прием на деца в детски заведения може да бъде извършена самостоятелно по електронен път чрез попълване на формуляра от страницата "Регистрация" или с помощта на служител в едно от трите желани детски заведения.

2Първо класиране

На 08.05.2024 10:00ч.

Обявяване на резултатите от първо класиране. Можете да проверите класирането на страница "Вход", като е необходимо въвеждане на ЕГН и парола за достъп. Списък с имената на децата, приети на първо класиране, ще бъде поставен и на видно място в детските заведения.

3Записване

От 10.05.2024 10:00ч.

До 16.05.2024 16:30ч.

Родителите на класираните деца записват децата си на място в детското заведение, в което е прието. Всички необходими документи трябва да бъдат представени при записването. Свободните места след първо класиране се обявяват на 21.05.2024

4Промяна желания

От 22.05.2024 12:00ч.

До 30.05.2024 18:00ч.

Родителите на неприетите на първо класиране деца могат да променят реда на желанията за второ класиране или чрез "Вход" в системата или на място, в едно от избраните детски заведения. Могат да се извършват и нови регистрации на деца, които не са го направили до момента.


5Второ класиране

На 06.06.2024 10:00ч.

Обявяване на резултатите от второ класиране. Можете да проверите класирането на страница "Вход", като е необходимо въвеждане на ЕГН и парола за достъп. Списък с имената на децата, приети на второ класиране, ще бъде отпечатан и поставен и на видно място в детските заведения.

6Записване

От 07.06.2024 10:00ч.

До 13.06.2024 16:30ч.

Родителите на класираните деца записват децата си на място в детското заведение, в което е прието. Всички необходими документи трябва да бъдат представени при записването. Свободните места след второ класиране се обявяват на 17.06.2024

7Промяна желания

От 18.06.2024 14:00ч.

До 24.06.2024 18:00ч.

Родителите на неприетите на второ класиране деца могат да променят реда на желанията за трето класиране или чрез "Вход в системата или на място, в едно от избраните детски заведения. Могат да се извършват и нови регистрации на деца, които не са успели да го направят до момента.

8Финално класиране

на 26.06.2024 след 12:00

Родителите на приетите на финално класиране деца декларират писмено желанието си детето им да бъде записано в детското заведение, в което е прието в срок от 27.06.2024 г. до 02.07.2024 г. Свободните места след трето класиране се обявяват на 04.07.2024 г., като записването след това става само на място.