Профил и Класиране

Информация

Използвайте ЕГН/личен номер и паролата, получена на имейл след регистрацията, за да влезете в профила на детето. Профилът Ви осигурява възможност за последваща промяна на желанията и/или корекция на данните, достъп до резултатите от класирането на съответното дете, както и друга допълнителна информация.

Страницата ще бъде достъпна на 2 Април 2019, 12:00.


 

Вход в системата