Тестова форма за регистрация!

Настоящата регистрационна форма е демонстративна и е предназначена само за предварително тестване на регистрационния процес. Всяка регистрация, направена през нея няма да е валидна и ще бъде автоматично изтрита до 15 минути след създаването й. Настоящата регистрационна форма ще бъде активна до 03.04.2023 в 23:59, а реална регистрация можете да направите след официалното отваряне на системата на 04.04.2023 в 8:00 часа. В случай на възникнали проблеми по време на регистрацията, моля пишете ни на адрес info@dzburgas.info


Забрана за автоматизирано попълване на регистрационната форма

С цел осигуряване на равнопоставеност за всички кандидатстващи чрез електронната система, официалната регистрационната форма е защитена срещу автоматизирано или частично попълване на полетата. Всеки опит за автоматизирано попълване извън демонстрационния период ще бъде отхвърлен от системата. За успешна регистрация е необходимо всяко поле да бъде попълнено ръчно в официалната регистрационна форма след отварянето на системата на 04.04.2023 в 8:00. Община Бургас си запазва правото да добави до 10 наказателни минути към времето на регистрация за всеки доказан случай на злоупотреба.Важна Информация

Моля, попълнете формата по-долу, за да заявите своето желание за участие в класиране за прием в детски заведения и градини. За всяко дете от семейството е необходимо да бъде направена отделна регистрация. На посочения при регистрацията имейл адрес ще получите уникална парола, която Ви осигурява достъп до резултатите от класирането на съответното дете и последваща промяна на желанията. Допълнителна информация за всяко поле от регистрационната форма ще получите при посочването му с мишката.

Моля използвайте кирилица !

Информация за дете

Местоживеене на детето

Информация

Избира се района по местоживеене на детето от падащото меню, като се посочва и точния адрес. Трябва да се посочи и от колко години детето живее на посочения адрес, като това определя към коя група ще бъде причислено то (в зависимост от прилежащия район на всяко детско учебно заведение):

ГРУПА 1:

Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 2 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием (не важи за деца, кандидатстващи за детска ясла).

300 т.
ГРУПА 2:

Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее от 1 г. или повече на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием.

200 т.
ГРУПА 3:

Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием.

100 т. 
ГРУПА 4:

Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием.

1 т.


• Трябва да посочите адрес на детето, като имате право да посочите както постоянния адрес, така и временна адресна регистрация (ако тя е различна), като можете да изберете по-благоприятния за вас адрес.
• Ако не сте сигурни какъв е адресът на детето ви или имате нужда от повече подробности, разгледайте страница Въпроси.

 

Майка

Важна Информация

С цел осигуряване на равнопоставеност за всички кандидатстващи чрез електронната система, вече е задължително попълването на данните и на двамата родители. В случай, че сте самотен родител, то е необходимо да попълните едни и същи данни както в полетата за Майка, така и за Баща.


Баща

Важна Информация

Моля, отбележете само тези критерии, които се отнасят до детето, което се регистрира. В случай, че за детето, което се регистрира, не се отнася нито един от посочените критерии, не отбелязвайте нищо.

Допълнителните критерии добавят фиксиран брой точки към кандидатурата на съответното дете. Наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените от Вас критерии, трябва да бъдат удостоверени със съответните документи. В случай, че такива документи не бъдат предоставени в детското заведение в срока на записването, такова ще бъде отказано на класираното дете. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на следващо класиране.

Допълнителна информация

(+14 точки)

(+12 точки)

(+10 точки)

(+1 точкa)

(+1 точкa)

Важна Информация

Моля, изберете 3 различни детски заведения подредени според вашите желания, като ще получите допълнителни точки за "Първо желание" + 8 точки, "Второ желание" + 7 точки, "Трето желание" + 6 точки.

Деца, които имат брат или сестра в някое детско учебно заведение, могат да маркират това обстоятелство и ще бъдат причислени в най-високата група по местоживеене, дори и адресът им да не е в прилежащия район на детското учебно заведение. Това означава, че:
  • Деца, кандидатстващи за детска градина или подготвителна група в училище, чиито брат или сестра посещават същото детско или учебно заведение към 15.09.2023 г., се разпределят в максималната възможна Група 1 (с 300 точки), независимо от постоянния/ настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 точки.
  • Деца, кандидатстващи за детска ясла, чиито брат или сестра посещават същото детско заведение към 15.09.2023 г., се разпределят в максималната възможна Група 2 (с 200 точки), независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 точки.

Избор на детски учебни заведения
+ 8 точки
+ 7 точки
+ 6 точки

Важна Информация

Декларирам, че попълнените данни са точни и отговарят на истината.

Тестова форма за регистрация!

Настоящата регистрационна форма е демонстративна и е предназначена само за предварително тестване на регистрационния процес. Всяка регистрация, направена през нея няма да е валидна и ще бъде автоматично изтрита до 15 минути след създаването й. Настоящата регистрационна форма ще бъде активна до 03.04.2023 в 23:59, а реална регистрация можете да направите след официалното отваряне на системата на 04.04.2023 в 8:00 часа. В случай на възникнали проблеми по време на регистрацията, моля пишете ни на адрес info@dzburgas.info


Забрана за автоматизирано попълване на регистрационната форма

С цел осигуряване на равнопоставеност за всички кандидатстващи чрез електронната система, официалната регистрационната форма е защитена срещу автоматизирано или частично попълване на полетата. Всеки опит за автоматизирано попълване извън демонстрационния период ще бъде отхвърлен от системата. За успешна регистрация е необходимо всяко поле да бъде попълнено ръчно в официалната регистрационна форма след отварянето на системата на 04.04.2023 в 8:00. Община Бургас си запазва правото да добави до 10 наказателни минути към времето на регистрация за всеки доказан случай на злоупотреба.