Правила за записване

ПРАВИЛА
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година1.С тези правила се определят редът и условията за прием в общинските самостоятелни детски ясли (СДЯ), детски градини (ДГ) и полудневни подготвителни групи (ППГ) към училища на територията на Община Бургас.
2.Приемът на децата се извършва по електронен път. Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските СДЯ, ДГ и ППГ към училища на територията на Община Бургас, се регистрират в електронната система за записване на деца в детски градини и ясли на територията на Община Бургас.
3. Заявления за постъпване в общински СДЯ, ДГ и ППГ към училища се подават от 10.04.2024 г. до 24.04.2024 г.
4. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 08.05.2024 г. в сайта на електронната система за прием в профила на детето. Справка с резултатите от класирането, изготвена при спазване на действащите разпоредби на законодателството в областта на защитата на личните данни, се поставя и на видно място в СДЯ, ДГ и ППГ към училища.
5. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 10.05.2024 г. до 16.05.2024 г. на място в СДЯ, ДГ и ППГ към училища, където са приети.
6. Свободните места след първо класиране се обявяват на 21.05.2024 г.
7. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 22.05.2024 г. до 30.05.2024 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в СДЯ, ДГ или училище. Тези родители, които не са подали заявление за прием в детско/учебно заведение, могат да го направят през този период.
8. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 06.06.2024 г., като записването на приетите деца става от 07.06.2024 г. до 13.06.2024 г.
9. Свободните места след второ класиране се обявяват на 17.06.2024 г.
10. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при трето класиране в срок от 18.06.2024 г. до 24.06.2024 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в СДЯ, ДГ или училище.
11. Обявяването на резултатите с приетите деца от трето класиране се извършва на 26.06.2024 г., като записването на приетите деца става от 27.06.2024 г. до 02.07.2024 г.
12. Свободните места след трето класиране се обявяват на 04.07.2024 г.
13. Записването на приетите деца след трето класиране се извършва в съответните СДЯ, ДГ или училище.
     
  1. Критерии за класиране:

Класирането при приема на деца в СДЯ, ДГ или ППГ към училища се осъществява на базата на точкова система. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в СДЯ, ДГ или училището. На място се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства. Не се изисква представянето или доказването на вече събрани или създадени данни от първичен или централен администратор на данни. В случай че от представените документи и служебно събрани данни не се удостоверят декларираните от заявителя предимства, детето няма да бъде записано в СДЯ, ДГ или училището. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.
 
Основни критерии: Точки:
Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 2 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската градина или училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием (не важи за деца, кандидатстващи за детска ясла) 300 т.
Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее от 1 г. или повече на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 200 т.
Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 100 т.
Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием 1 т.
 
Допълнения към основните критерии:

  • - Деца, кандидатстващи за детска градина или подготвителна група в училище, чиито брат или сестра посещават същото детско или учебно заведение към 15.09 на идната учебна година, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/ настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.
  • - Деца, кандидатстващи за детска ясла, чиито брат или сестра посещават същото детско заведение към 15.09 на идната учебна година, се разпределят в Група 2, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.
  • - Осиновени деца и/или деца от приемни семейства могат да бъдат разпределени в една от групите както по постоянен/настоящ адрес на детето, така и на осиновителя или приемния родител (което е по-благоприятно). За всички останали деца се използва само адресът на детето.
 
Допълнителни критерии: Точки:
1.  Дете с трайни увреждания над 50% 16 т.
2.  Дете с един или двама починали родители 14 т.
3.  Дете, посещаващо детска ясла в избраната детска градина (важи само за деца, кандидатстващи за детска градина) 12 т.
4. Дете от семейство с повече от две деца 10 т.
5. Дете със СОП 1 т.
6. Дете-близнак 1 т.
 
Критерии на база избор на СДЯ, ДГ или училище:
  • - за първо желание – 8 точки;
  • - за второ желание - 7 точки;
  • - за трето желание - 6 точки.


Сумата на точките от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано детско/учебно заведение. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище/детска градина/ детска ясла, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.

  Забележка:
Постъпването на децата в СДЯ, ДГ или ППГ към училища се извършва на 15.09.2024 г.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА, НАМИРАЩИ СЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  

За всяка детска ясла, детска градина или училище на територията на Община Бургас е определен прилежащ район, който включва един или повече Центрове за административни услуги (ЦАУ) според административното деление на Община Бургас. В зависимост от постоянния или настоящия адрес на детето (както и от времетраенето на местоживеенето), децата биват разпределени в 4 групи така, както е описано в Основни критерии за класиране.

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ АДРЕС ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН
1 Детска ясла №1 „Бургаско детство“ ул. „Цар Симеон І“ № 5 „Приморие“/ „Зора“
2 ДГ „Звездица“ ул. „Цар Симеон” № 88 „Приморие“/„Зора“
3 филиал към ДГ „Звездица“ ул. „Лермонтов“ № 9 „Приморие“ /„Зора“
4 ДГ „Радост“ ул. „Васил Левски“ № 104 „Приморие“ /„Зора“
5 филиал към ДГ „Радост“ кв. Крайморие, ул. „Христо Арнаудов“ № 14 „Приморие“ /„Зора“
6 ДГ „Златна рибка“ бул. „Димитър Димов“ до Летен театър „Приморие“ /„Зора“
7 ДГ „Синчец“ ул. „Цар Асен“ № 34 „Приморие“ /„Зора“
8 ДГ „Слънце“ ул. „Оборище“ № 107 „Приморие“ /„Зора“
9 ДГ „Раковина“ ул. „Христо Ботев“ № 48 „Приморие“ /„Зора“
10 ДГ „Златното ключе“ ул. „Сливница“ № 86 „Приморие“ /„Зора“
11 Детска ясла № 3 ул. „Сан Стефано“ № 42 „Зора“ /„Приморие“
12 Детска ясла № 5 „Щурче“ к-с „Лазур“ до бл.24 „Зора“ /„Приморие“
13 ДГ „Ханс Кр. Андерсен“ к-с „Лазур“, ул. „Поп Грую“ № 71 „Зора“ /„Приморие“
14 филиал към ДГ „Ханс Кр. Андерсен“ ул. „В. Петлешев“ № 1 „Зора“ /„Приморие“
15 ДГ „Вълшебство“ ул. „Одрин“ № 1 „Зора“ /„Приморие“
16 филиал към ДГ „Вълшебство“ ул. „Места“ № 104 „Зора“ /„Приморие“
17 ДГ „Пламъче“ к-с „Лазур“, ул. „Тодор Каблешков“ № 1 „Зора“ /„Приморие“
18 ДГ „Морско конче“ филиал към ДГ „Раковина“ к-с „ Братя Миладинови“ бл. 156 „Зора“ /„Приморие“
19 ДГ „Звънче“ к-с „Славейков“ до бл. 22 „Освобождение“
20 ДГ „Иглика“ к-с „Славейков“ до бл. 8 „Освобождение“
21 ДГ „Райна Княгиня“ к-с „Славейков“ до бл. 55 „Освобождение“
22 ДГ „Брезичка“ к-с „Славейков“ до бл. 40 „Освобождение“
23 ДГ „Моряче“ к-с „Славейков“ до бл. 29 „Освобождение“
24 ДГ „Детелина“ к-с “Славейков“ до УИ „Освобождение“
25 ДГ „Синчец“- кв. Банево кв. Банево, ул. „Хаджи Димитър“ №13 „Освобождение“
26 ДГ „Калина Малина“ кв. Ветрен, ул. „Пролет“ №15 „Освобождение“
27 филиал към ДГ „Коледарче“ кв. Лозово „Освобождение“
28 ДГ „Звездица Зорница“ к-с „Зорница“ до бл.15 „Изгрев“
29 ДГ „Ран Босилек“ к-с „Изгрев“ до бл. 34 „Изгрев“
30 ДГ „Изгрев“ к-с „Изгрев“ до бл.48 „Изгрев“
31 ДГ „Здравец“ к-с „Изгрев“, в парк  „Велека“ „Изгрев“
32 ДГ „Веселушко“ к-с „Изгрев“ до бл.18 „Изгрев“
33 ДГ „Ален мак“ кв. Сарафово, ул. „Антон Иванов“ №24 „Изгрев“
34 ДГ „Калинка“ кв. Рудник, ул. „Йорданка Николова“ №31 „Изгрев“
35 филиал към ДГ „Калинка“ кв. Черно Море, ул. „Атанас Буров“ №16 „Изгрев“
36 ДГ „Морска звезда“ к-с „Меден Рудник“ до бл. 446 „Възраждане“
37 ДГ „Делфин“ к-с „Меден Рудник“, ул. „Въстаническа“ № 42 „Възраждане“
38 ДГ „Славейче“ к-с „Меден Рудник“ до бл. 11 „Възраждане“
39 ДГ „Чайка“ к-с „Меден Рудник“ – зона А, до бл. 427А „Възраждане“
40 ДГ „Надежда“ к-с „Меден Рудник“ до бл. 606 „Възраждане“
41 ДГ „Пинокио“ к-с „Меден Рудник“, Районен център „Възраждане“
42 филиал към ДГ „Надежда“ к-с „Меден Рудник“ в бл.114, вх. В „Възраждане“
43 филиал към ДГ „Синчец“ кв. Горно Езерово, ул. „Дружба“ № 1 „Възраждане“
44 ДГ „Коледарче“ кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ № 12 „Долно Езерово“
45 ДГ „Светулка“ гр. Българово, ул. „Витоша“ № 15 гр. Българово
46 ДГ „Теменуга“ с. Равнец с. Равнец
47 ДГ „Пролетна дъга“ с. Маринка, ул. „Лазар Маджаров“ № 4Б с. Маринка
 
  ОСНОВНИ УЧИЛИЩА АДРЕС ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН
1 „Христо Ботев“ - кв. Победа кв. Победа, ул. „Велека“ № 2 „Възраждане“
2 „Васил Левски“ - кв. Горно Езерово кв. Горно Езерово „Възраждане“
3. ОУ „Св. Княз Борис I“ ул. „Климент Охридски“ № 31 „Приморие“/ „Зора“
4. НБУ „Михаил Лъкатник“ ж.к. „Славейков“ до бл. 38 „Освобождение“
 
  СРЕДНИ УЧИЛИЩА АДРЕС ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН
1. „Иван Вазов“ ул. „Христо Ботев“ № 42 „Приморие“/ „Зора“