Правила за записване

УТВЪРДИЛ:

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС


ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (ЯСЛИ,ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ(ОДЗ) И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ(ЦДГ)) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС


Постъпването на децата в Общински детски заведения/ЯСЛИ,ОДЗ и ЦДГ/ на територията на Община Бургас се осъществява по желание на родителите.


І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ


1. Приемът на децата се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите детски заведения.

2. Заявления за постъпване в общинските ясли и детски заведения /ОДЗ и ЦДГ/ се подават от 01.04.2014 г. до 25.04.2014 г.

3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 07.05.2014 г. на електронната страница на електронната система за прием и на видно място в съответното детско заведение.

4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си, детето им да бъде записано до 23.05.2014 г. на място в съответното детско заведение, където са приети.

5. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок до 5 дни – до 30.05.2014 г.чрез електронната истема за записване или като подадат Заявление по образец в детската градина.

6. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 10.06.2014 г. като записването на приетите деца става до 20.06.2014 г.

7. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се обявяват след 23.06.2014 г.


8. С предимство при приемане се ползват следните категории деца:

* Дете сирак/ полу - сирак;

* Дете с трайни увреждания над 50%;

* Трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци;

* Друго дете от семейството, което посещава същото детско заведение;

* Дете от приемно семейство;

* Деца на родители с постоянен адрес по лична карта и с настоящ адрес по удостоверение за временна адресна регистрация към съответната Териториална дирекция.


9. Критерии за класиране:

Класирането при приема на деца в детските заведения се осъществява на база на точкова система.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в детската градина. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в детското заведение.


Основни критерии

Дете сирак/полу-сирак - 6 т.

Дете с трайни увреждания над 50% - 5 т.

Трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци – 3 т.

Друго дете на същите родители, което посещава същото заведение – 3 т.

Дете от приемно семейство – 3 т.

Дете посещавало детска ясла в същото детско заведение – 1 т.(отнася се само за прием в първа възрастова група при ОДЗ)


Критерии на база избор на детско заведение

Адресна регистрация в района на детската градина:

- 2 т. с постоянен адрес по лична карта

- 1 т. с удостоверение за временна адресна регистрация

1 желание: 3 т.

2 желание: 2 т

3 желание: 1 т.


Сумата на точки от всички основни критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано детско заведение. Към тази база се добавят точки за всяко едно от избраните детски заведения.


ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (САМОСТОЯТЕЛНИ ЯСЛИ,ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ), НАМИРАЩИ СЕ В СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ


Териториална дирекция(ТД)"ПРИМОРИЕ" - ЦДГ №1"Звездица", ОДЗ №12 "Радост", ЦДГ № 5" Златна рибка",ЦДГ №7 "Синчец", ЦДГ №10 "Слънце", ЦДГ№17 "Раковина", ЦДГ№20 "Златното ключе", ЯСЛА № 1 - ул."Цар Симеон І".


ТД "ЗОРА - ЦДГ№2 "Ханс Кр.Андерсен", ЦДГ№6 "Вълшебство", ЦДГ№9 "Пламъче", ЯСЛА № 3 - ул."Сан Стефано"; Ясла № 5 "Щурче"-к-с "Лазур".


ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" - ОДЗ№3 "Звънче", ОДЗ№5 "Иглика", ОДЗ№7 "Райна Княгиня", ОДЗ №8 "Брезичка", ОДЗ № 15 "Моряче"; ЦДГ №28 "Детелина".


ТД "ИЗГРЕВ" - ОДЗ№2 "Зорница-Звездица", ОДЗ№6 "Ран Босилек", ОДЗ №14 "Изгрев" ЦДГ№14 "Здравец", , ЦДГ№31 "Веселушко".


ТД "ВЪЗРАЖДАНЕ" - ОДЗ№1 "Морска звезда", ОДЗ№9 "Делфин", ОДЗ№10 "Славейче", ЦДГ№11 "Чайка", ЦДГ№13 "Надежда".


КВ."САРАФОВО" - ЦДГ №19 "Ален мак".


КВ. "БАНЕВО" - ЦДГ№21 "Синчец".


КВ. "ВЕТРЕН" - ОДЗ№4 "Калина Малина".


КВ. "КРАЙМОРИЕ" - филиал към ОДЗ 12 "Радост".


КВ. "ГОРНО ЕЗЕРОВО" - филиал към ЦДГ№7 "Синчец" .


КВ."ДОЛНО ЕЗЕРОВО" - ОДЗ№11 "Коледарче".


КВ. "ЛОЗОВО" - филиал към ОДЗ№11"Коледарче".


ГР.БЪЛГАРОВО - ЦДГ №32 "Светулка".


С.РУДНИК - ЦДГ № 4"Калинка" с филиал в с. Черно море.


С.РАВНЕЦ - ЦДГ "Теменуга".


С.ТВЪРДИЦА - ЦДГ "Ракета" с филиал в с.Маринка.


Съгласувал :

Йорданка Ананиева -Заместник-кмет "Култура и образование"

Д-р Лорис Мануелян- Заместник-кмет "ЗПСДТЗС"

Изготвил : Веселина Таралова - Директор на Дирекция ОДВ

Разработка и поддръжка СтиваСофт ООД