Регистрация

Важна Информация

Моля, попълнете формата по-долу, за да заявите своето желание за участие в класиране за прием в детски заведения и градини. За всяко дете от семейството е необходимо да бъде направена отделна регистрация. На посочения при регистрацията имейл адрес ще получите уникална парола, която Ви осигурява достъп до резултатите от класирането на съответното дете и последваща промяна на желанията. Допълнителна информация за всяко поле от регистрационната форма ще получите при посочването му с мишката.

Важно: След като попълните всички данни и натиснете бутона "Запази", ще се появи втори екран на който да проверите данните. След като ги проверите, трябва отново да натиснете бутона "Запази", за да финализирате регистрацията.

Моля използвайте кирилица !

Важно: Регистрационната форма ще бъде достъпна на 2 Април 2018 в 08:00.

Информация за дете

Родител А

Родител Б

Важна Информация

Моля, отбележете само тези критерии, които се отнасят до детето, което се регистрира. В случай, че за детето, което се регистрира, не се отнася нито един от посочените критерии, не отбелязвайте нищо.

Допълнителните критерии добавят фиксиран брой точки към кандидатурата на съответното дете. Наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените от Вас критерии, трябва да бъдат удостоверени със съответните документи. В случай, че такива документи не бъдат предоставени в детското заведение в срока на записването, такова ще бъде отказано на класираното дете.

Допълнителна информация

Важна Информация

Моля, изберете 3 детски заведения по приоритетно желание. Всяко едно от избраните желания носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класирането му в съответното заведение. Общият брой точки, използван при класирането на детето, е различен за всяко едно от детските заведения.

"Първо желание" + 3 точки, "Второ желание" + 2 точки, "Трето желание" + 1 точка. Ако избраното детско заведение е в същия район по местоживеене, на детето ще бъдат добавени още една или две точки към общия сбор точки, в зависимост от документа с който се удостовери адресната регистрация (лична карта или удостоверение).

Избор на детски учебни заведения

Важна Информация

Декларирам, че попълнените данни са точни и отговарят на истината.

Регистрационната форма ще бъде достъпна на 2 Април 2018 в 08:00.